Cẩm nang

1. Top Khách sạn Hot - PLUTOS: https://bit.ly/PlutosKSChienluoc
2. Tổng hợp hình ảnh khách sạn & trải nghiệm đặc biệt: https://bit.ly/Plutos-Hinhanhsanpham
3. Kinh doanh vé máy bay quốc tế: https://zalo.me/g/qtdkfx830
4. Tổng hợp thông tin kiểm dịch các địa phương đối với khách HN & HCM: https://bit.ly/Plutos-tonghop
5. Tổng hợp record các buổi đào tạo sản phẩm khách sạn: https://bit.ly/DaotaoSanPham
6. Tổng hợp danh sách khách sạn cách ly: https://bit.ly/Plutos_KSCachLy

- Đăng ký tài khoản đại lý & CTV miễn phí: https://www.plutos.vn/

- Hợp tác cung cấp sản phẩm trên nền tảng Plutos: gửi email về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mọi góp ý cho team Plutos xin lòng gửi tới hòm mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.