Cẩm nang

1. Khi tạo đơn hàng, bật chức năng "xuất hóa đơn" và điền thông tin

Ảnh_chụp_Màn_hình_2022-01-18_lúc_09.47.30.png

2. Nếu muốn yêu cầu xuất hóa đơn đặc biệt khác, sau khi đã tạo đơn hàng vào đơn hàng và ấn Yêu cầu hỗ trợ, sau đó viết thông tin yêu cầu xuất hóa đơn theo mẫu:

Thông tin công ty xuất hóa đơn:

+ Tên công ty:

+ Mã số thuế:

+ Địa chỉ công ty:

+ Email người nhận hóa đơn:

Ảnh_chụp_Màn_hình_2022-01-18_lúc_09.41.34.png

 

3. Yêu cầu xuất hóa đơn cho tất cả đơn hàng:

Gửi email về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tiêu đề email: Yêu cầu xuất hóa đơn VAT [Mã booking]

Vui lòng hỗ trợ xuất hóa đơn cho tất cả đơn hàng của tôi theo thông tin sau:

Thông tin công ty xuất hóa đơn:

+ Tên công ty:

+ Mã số thuế:

+ Địa chỉ công ty:

+ Email người nhận hóa đơn:

+ Số tiền xuất hóa đơn:

 

Lưu ý: Quý Đại lý/ Cộng tác viên có nhu cầu xuất hóa đơn VAT

- Vui lòng chọn yêu cầu Xuất hóa đơn từ App theo hướng dẫn mục 1 hoặc gửi thông tin yêu cầu xuất hóa đơn ngay sau khi thanh toán đơn hàng.

- Thời hạn yêu cầu xuất hóa đơn chậm nhất là vào ngày dịch vụ đã hoàn thành. (Ví dụ, khách hàng của Đại lý hoàn thành chuyến bay ngày 05/10/2022 thì hạn cuối cùng đại lý có thể yêu cầu xuất hóa đơn là 05/10/2022 hoặc khách hàng của Đại lý có đơn hàng khách sạn trả phòng vào ngày 09/11/2022 thì hạn cuối cùng đại lý có thể yêu cầu xuất hóa đơn là ngày 09/11/2022).

- Chúng tôi sẽ không thể xuất hóa đơn nếu Quý Đại lý/ Cộng tác viên gửi thông tin chậm hơn thời gian trên.