Cẩm nang

GỬI YÊU CẦU XUẤT HÓA ĐƠN GTGT (VAT):

Quý đối tác vui lòng gửi yêu cầu xuất hóa đơn GTGT về email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tiêu đề email: Yêu cầu xuất hóa đơn VAT

Mã đơn hàng:

Giá trị đơn hàng:

Thông tin công ty xuất hóa đơn: 

+ Tên công ty:

+ Mã số thuế:

+ Địa chỉ công ty:

Email người nhận hóa đơn:

Số điện thoại liên hệ: 

Lưu ý: Khách có nhu cầu xuất hóa đơn vui lòng gửi thông tin yêu cầu xuất hóa đơn ngay trong ngày xác nhận đơn hàng thành công. Thời hạn yêu cầu xuất hóa đơn chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng mà dịch vụ trên hóa đơn cần xuất đã hoàn thành (Ví dụ, khách hàng của đại lý hoàn thành chuyến bay ngày 13/10/2021 thì cuối cuối cùng đại lý có thể yêu cầu xuất hóa đơn là 31/10/2021). Chúng tôi sẽ không thể xuất hóa đơn nếu Quý khách gửi thông tin chậm hơn thời gian trên.