Cẩm nang

1 - Thời gian áp dụng từ ngày 01.01.2022 đến hết ngày 31.10.2022 hoặc cho đến khi có thông báo mới (Đối với các chuyến bay nội địa)
Hành khách phải thông báo trước ít nhất 24h so với giờ khởi hành chặng bay đầu tiên và được hỗ trợ một trong các phương án sau:

- Đổi ngày bay thu phí 200.000 VND/Khách/ Chặng (chưa bao gồm VAT) và thu chênh lệch giá vé (nếu c6). Vui lòng truy cập https://wwww.vietjetair.com/vi/my/search-booking hoặc liên hệ Tổng Đài 19001886 hoặc Đại lý bán vé
- Hoàn bảo lưu định danh cho hành khách có tên trên vé. Tài khoản sẽ được sử dụng mua về hoặc các dịch vụ bổ sung. Thu phí 200.000 VND/Khách/chặng. Thời gian bảo lưu: 365 ngày kể từ ngày khởi hành chặng bay đầu tiên.

2 - Hoàn vé do khai thác bởi Vietjet, không bao gồm lý do Covid: Hoàn bảo lưu định danh, thời gian 365 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của quý khách. Tài khoản sẽ được sử dụng mua vé cho khách có tên trên vé hoặc các dịch vụ bổ sung do chuyến bay bị Hoãn/Hủy
- Hành khách có chuyến bay chậm hoặc sớm hơn 04 giờ trở lên so với giờ khởi hành dự kiến. Hành khách phải thông báo ít nhất 3 giờ so với giờ khởi hành chặng bay đầu tiên.

3 - Đối với các chuyến bay quốc tế khai thác bởi Vietjet, hoàn bảo lưu định danh thu phí theo điều kiện vé (chỉ áp dụng vé đặt trực tiếp qua website/APP Vietjet. Vui lòng liên hệ Đại lý bán vé nếu vé quý khách đặt qua đại lý)
- Hạng vé DELUXE/ECO: Hành khách thông báo trước ít nhất 24 giờ so với giờ khỏi hành chặng bay. Hoàn bảo lưu định danh 180 ngày kể từ ngày khởi hành của chuyến bay thu phí 800.000 VND/Khách/Chặng
- Hạng về SKYBO5S. Hành khách phải hủy chỗ đã đặt trước 03 giờ so với giờ khởi hành dự kiến hoặc thông báo trễ nhất là 72 giờ sau giờ khởi hành của chuyến bay. Hoàn bảo lưu định danh tối đa 02 năm kể từ ngày huỷ chặng bay thu phí 800.000 VND//Khách/chặng

4 - Khách có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19: Hành khách phải có giấy xác nhận dương tính của bệnh viện/cơ sỡ được Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định Covid-19. Kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 trong khoảng thời gian sau khi mua vé và trước giờ khởi hành chuyến bay.
- Hoàn bảo lưu định danh miễn phí cho hành khách có tên trên vé. Tài khoản sẽ được sử dụng mua vé hoặc các dịch vụ bổ sung. Thời gian bảo lưu: 365 ngày kể từ ngày khởi hành chặng bay đầu điên do Khách có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.